coolhomedown

บ้านเราเป็นเมืองร้อน มีแสงแดดจัดมากกว่า 90% ในตอนกลางวันทุกฤดู และ แสงแดดนี้เองที่สร้างความร้อนความอบอ้าว ให้บ้านของเราทั้งวัน เราจึงมี concept ที่จะใช้แสงแดดนี้ทำให้บ้านของเราเย็นขึ้น

เราทำอย่างไรให้บ้านไม่ร้อน และเย็นลง จากหลักการข้างต้นจะเห็นว่าบ้านที่ร้อนขึ้นในเวลากลางวันเป็นเพราะอากาศร้อน ที่สร้างขึ้นโดยพระอาทิตย์ ดังนั้นวิธีที่จะทำให้บ้านไม่ร้อน เราต้องดูดอากาศร้อนนั่นออกไป และไม่ให้มีการสะสมของอากาศร้อน

พัดลมดูดอากาศ จะทำหน้าที่ดูดอากาศร้อนออกไปโดยตรง โดยจะต้องให้พัดลมทำงานตลอดเวลาเมื่อมีการสร้างความร้อน เพื่อไม่ให้เกิดการสะสม ทำให้อากาศใต้หลังคาไม่ร้อน ไม่สะสม ความร้อนจะไม่เกิดให้ส่งผ่านลงมาในห้อง