พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์

พัดลมที่ทำให้บ้านคุณเย็น ปรอดโปร่งขึ้น

ทำไมบ้านเราถึงร้อน และอบอ้าว

ความร้อนหลักที่เกิดในบ้านเรา มาจาก แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา หลังคารับความร้อน และถ่ายลงมาตามอากาศใต้หลังคา อากาศใต้หลังคาจะกลายเป็นตัวนำความร้อน บ้านที่มีฝ้า ก็จะมีฝ้าคอยกันความร้อนอีกชั้น แต่เมื่อฝ้าดูดซับความร้อนจนเต็มฝ้า ก็จะส่งผ่านความร้อน มาถึงเรา ส่วนบ้านที่ไม่มีฝ้า อากาศที่ค่อยๆร้อนไล่ระดับจากสูงลงต่ำ มาถึงคัวเรา หลังคาแต่ละชนิดจะรับและถ่ายความร้อนต่างกัน รวมถึงความลาดสูงและความลาดชันของหลังคาที่ต่างกัน ก็จะถ่ายความร้อนมาที่ตัวเราต่างกัน

ความร้อนที่เกิดจากแสงแตดที่ส่องผนังบ้าน ผนังบ้านจึงสะสมความร้อนและส่งผ่านเข้ามาในบ้าน

ทำอย่างไรให้บ้านเราบ้านเราไม่ร้อน

coolhomedown
ข้อแตกฝั่งที่ดูดอากาศร้อนออกไปกับไม่มีการดูดอากาศร้อนทิ้ง

เมื่ออากาศเป็นตัวรับความร้อน และส่งต่อความร้อนมาที่ในบ้าน การดูดอากาศร้อนออกไปไปจึงเป็นการแก้ปัญหา การล่งผ่านความร้อนมาในบ้านและตัวเรา โดยหลักการของมวลอากาศร้อนที่ลอยขึ้นที่สูงเสมอ เมื่อมวลอากาศร้อนถูกดูดทิ้งไป มวลอากาศเย็นจะเข้ามาแทนที่ การดูดอากาศร้อนออกไปตลอดเวลา และมีอากาศเย็นเข้ามาแทนที่ตลอด อากาศเย็นจึงเป็นเสมือนฉนวนกันความร้อนตลอดเวลา ทำให้บ้านเราไม่ร้อนเลย

พัดลม Cool Home

พัดลม Cool Home ถูกออกแบบมาเพื่อดูดมวลอากาศร้อนออกจากพื้นที่ใต้หลังคา โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า หมุนมอร์เตอร์ เพิ่อผลักมวลอากาศร้อน ผ่านโคมพัดลมด้านใต้โคม โดยตัโคมก็ทำหน้าที่เป็นร่มกันน้ำฝนเข้าใต้หลังคา